Termowizja

Zastosowanie pomiarów kamerą termowizyjną znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach m.in. w budownictwie, elektroenergetyce, lecznictwie....

Dzięki obrazom  z kamery termowizyjnej oraz ich szczegółowej analizie możemy dokładnie zdiagnozować poprawność wykonania docieplenia, ustalić przyczyny zawilgocenia oraz  zagrzybienia.

Wiele przyczyn związanych z wadliwą inst. grzewczą lub niewidoczne usterki znajdujące się w ścianach czy podłogach dla profesjonalnej kamery termowizyjnej nie stanowią przeszkód do dokładnego zdiagnozowania awarii.

Badanie termowizyjne pozwala na:

    * Ocenę izolacyjności cieplnej budynków (prawidłowość wykonania)
    * Ocenę przegród budowlanych
    * Ocenę szczelności kominów
    * Zlokalizowanie w ścianie lub w podłodze rur z ciepłą i zimną wodą (nieszczelności, wycieków )
    * Zlokalizowanie zatorów w grzejnikach
    * Badanie ścian zew. m. in. połączeń balkonów, dachów, stropodachów
    * Analizę i ocenę zakresu usterek spowodowanych brakiem izolacji termicznej
    * Ocenę prawidłowości pracy wszelkich silników elektrycznych.